top of page

Pi
Psikiyatri & Psikoterapi
İstanbul

Prof. Dr. Rabia Bilici
Prof. Dr.
Rabia Bilici

Rabia Bilici, 1976 yılında Elazığ’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi'nde zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde AMATEM kliniği sorumlu hekimi olarak görev yaptı.

Uzm. Dr. Gözde Narin Coşkun
Uzm. Dr. Gözde Narin Coşkun

Gözde Narin Coşkun, 1984 yılında Kastamonu Cide’de doğdu. 2009 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde tamamladı. 2016 yılı itibariyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk psikiyatri uzmanı ve klinik idari şefi olarak görev yaptı.  

1.

Psikiyatrik Değerlendirme

Psikiyatrik değerlendirme sürecinde ilk görüşme, başvuran kişi ile yalnız yapılır. İlk görüşmede geliş nedenleri anlaşılır ve ayrıntılandırılır. Kişinin özgeçmişi ve sosyal öyküsü alınır. Varsa önceki psikiyatrik tedaviler, diğer tıbbi hastalıklar, ailesindeki ruhsal hastalıklar ve alışkanlıklarının öyküsü alınır.

2.

Bağımlılık
Tedavisi

Bağımlılık; kişinin ruhsal, bedensel, sosyal ve mesleki yaşamına zarar veren, kronik, tekrarlayıcı bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık bir karakter zayıflığı, ahlaki bozukluk ya da kişilik bozukluğu değildir.  Tıpkı hipertansiyon ve diyabet hastalığı gibi tedavisi mümkündür.

1.

Psikiyatrik Değerlendirme

Bebek, çocuk ve ergen yaş döneminde görülen psikiyatrik sorunlar sosyal, akademik ve ailesel alanlarda işlevselliğin bozulmasına yol açabilmektedir. Çocuk ve gençlerde görülen gelişimsel, duygusal ve davranışsal değişimler günlük işleyişlerini bozabilmekte, bu nedenle değerlendirme gerektirmektedir.

2.

Oyun
Terapisi

Oyun terapisi ile çocuklar; duygularını, düşüncelerini, arzularını ve ihtiyaçlarını tanımayı ve bunları aktarmayı, kendi sorumluluklarını almayı, kendini kontrol etmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve yaratıcı düşünmeyi öğrenir.

3.

Bireysel
Psikoterapi

Psikoterapi, düşünce, duygu ve davranışları, konuşma, ilişki kurma yolları ile etkileyerek değiştirme ve iyileştirme demektir.

4.

Gebe ve Lohusalarda Psikiyatrik Tedavi

Gebelik ve lohusalık dönemi, psikiyatrik rahatsızlıkların ilk kez ortaya çıktığı veya geçmişteki hastalıkların nüksettiği riskli dönemlerdendir.

3.

Bireysel
Psikoterapi

Psikoterapi, düşünce, duygu ve davranışları, konuşma, ilişki kurma yolları ile etkileyerek değiştirme ve iyileştirme demektir.

4.

Medikal Tedavi

Ruhsal hastalıkların tedavisinde en az psikoterapi kadar ilaç tedavileri de önemli yer tutmaktadır. Terapi sürecini desteklemek, günlük hayatı ve işlevselliği etkileyen şikayetlerin hafiflemesini sağlamak ve buna bağlı günlük yaşamı daha kaliteli hale getirmek için ilaç tedavilerinden de yararlanılır.

5.

Aile ve Çift
Terapisi

Bireylerin yaşadıkları psikolojik sorunların ilişkiler içerisinde oluştuğu ve sürdüğü teorisine dayanan bir ruh sağlığı disiplinidir.

6.

Cinsel
Terapi

Bireylerin ve çiftlerin cinsel tatminini etkileyen tıbbi, psikolojik, kişisel veya kişiler arası faktörleri ele almalarına yardımcı olmak için olan bir tür konuşma terapisidir.

5.

Konuşma Terapisi

İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişiminin desteklenmesi ve bu alanlardaki bozuklukların önlenmesini sağlayan terapi çeşididir.

6.

Aile ve Çift Terapisi

Bireylerin yaşadıkları psikolojik sorunların ilişkiler içerisinde oluştuğu ve sürdüğü teorisine dayanan bir ruh sağlığı disiplinidir.

7.

Konsültasyon Liyezon
Psikiyatrisi

Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi (KLP); bedensel hastalıklara eşlik eden psikiyatrik hastalıklarla ilgilenen, mevcut bedensel hastalıkla ruhsal hastalık arasındaki bağlantıları araştıran, tedavi ve psikososyal destek süreçlerini yürüten psikiyatri disiplinidir.

8.

Nöropsikolojik ve Projektif
Testler

Nöropsikoloji, nöroloji ve psikoloji disiplerinin ortak paydasında yer alan ve beyin – davranış ilişkisini araştıran bir alandır. 

7.

WISC-4 ve Gelişimsel Değerlendirme

WISC-4 zeka testi 6 yaş 0 ay ve 16 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanan, 10 temel alt testten oluşan ve çocukların bilişsel becerilerini ölçen bir değerlendirme testidir. 

8.

Projektif
Testler

Projektif testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi vermektedir. 

Online veya Yüz Yüze Terapi

Hafta içi ve Cumartesi günleri 09.00 - 20.00 saatleri arasında telefon, WhatsApp veya email yolu ile bize ulaşarak randevu alabilirsiniz. 

bottom of page