top of page

1.

Psikiyatrik
Değerlendirme

Psikiyatrik değerlendirme sürecinde ilk görüşme, başvuran kişi ile yalnız yapılır. İlk görüşmede geliş nedenleri anlaşılır ve ayrıntılandırılır. Kişinin özgeçmişi ve sosyal öyküsü alınır. Varsa önceki psikiyatrik tedaviler, diğer tıbbi hastalıklar, ailesindeki ruhsal hastalıklar ve alışkanlıklarının öyküsü alınır. İhtiyaç halinde kişinin onayı alınarak anne, baba, eş ya da partner de görüşmeye kısa bir sure dahil edilebilir. Gerekli durumlarda psikometrik testler ve ilgili laboratuvar tetkikleri istenir. Klinik görüşmeler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda bir ön tanı ya da tanı konulur ve kişiyle paylaşılır. Tedavi ve izlem planı çoğunlukla kişinin de görüşleri alınarak birlikte belirlenir. Bazı kişilerin birden fazla alanda profesyonel desteğe ihtiyacı olabilir. Bu durumda tedavi ve izlem sureci multidisipliner ekip ile birlikte yürütülür. Multidisipliner ekibimizde psikiyatri hekimleri, klinik psikologlar, ergoterapist ve sosyal hizmet uzmanı yer alır. Periyodik olarak ekip üyeleri bir araya gelir ve kişi hakkında süreç değerlendirmesi yapılır.

 

Çalıştığımız alanlar;

 

 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

 • Duygudurum Bozuklukları

 • Bipolar Bozukluklar

 • Depresif Bozukluklar

 • Kaygı Bozuklukları

 • Panik Bozukluğu

 • Sosyal Fobi

 • Özgül Fobi

 • Travma Sonrası Stres Bozuklukları

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Yeme Bozuklukları

 • Cinsel İşlev Bozuklukları

 • Kişilik Bozuklukları

 • Demans

 • Yas

bottom of page