top of page

8.

Nöropsikolojik ve Projektif
Testler

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

Nöropsikoloji, nöroloji ve psikoloji disiplerinin ortak paydasında yer alan ve beyin – davranış ilişkisini araştıran bir alandır. Nöropsikolojik değerlendirme beyin – davranış ilişkisini araştırmanın en bilinen yoludur.

Karmaşık davranışlarımız, bilişsel işlevlerimiz  belli nöral sistemler aracılığı ile gerçekleşir. Bu nöral sistemler de, anatomik olarak, belli beyin yapılarının, beyin bölgelerinin ve bunlar arasındaki ileti yollarının faaliyetine dayanır. Nöropsikolojik testler; bu nöral sistemlerin ürünü olan karmaşık davranışlarımızı, bilişsel işlevlerimizi değerlendirerek, beynin bu yapılarının muayenesine katılmış olur.

Genel bir nöropsikolojik değerlendirmede;

 • Uyanıklık ve dikkat

 • Karmaşık dikkat

 • Planlama

 • Soyutlama ve akıl yürütme

 • Bellek

 • Dil becerileri

 • Aritmetik

 • Karmaşık görsel algısal işlevler

 • Yapılandırma gibi bilişsel işlevler hakkında bilgi edinilir.

Nöropsikolojik Değerlendirme Hangi Amaçlarla İstenir ?

 • Ayırıcı tanı

 • Hastalığın gidişatının izlenmesi

 • Rehabilitasyonun planlanması

 • Yasal konulara dair ( hastanın iş görebilir olup olmayışı, geçirilen bir kazanın herhangi bir etki bırakıp  bırakmadığı gibi ) bilgi edinilmesi amacıyla istenmektedir.

RORSCHACH TESTİ
Rorschach Testi, niteliksel veriler sunan projektif testlerden biridir. Mürekkep lekesi gibi gözüken bu test sırasıyla verilmesi gereken 10 karttan oluşmaktadır. 7-70 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilir ve değerlendirme süreci yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Test bir alanda kişinin kendi hayal dünyasını, imgelemelerini elindeki malzemeden yola çıkarak ve  hayal kurma gücünü ortaya koyarak yapılandırmasıdır. Rorschach Testi çatışma ve endişe türü, anne ve baba imagoları, beden imgesi, kimlik, düşünce süreçleri, dürtüler, duygulanım, nesne ilişkileri ve savunma düzenekleri hakkında bilgi vermektedir. 

TAT (Tematik Algı Testi)
Tematik Algı Testi (TAT), 30 resimli, 1 boş kart olmak üzere, toplam 31 adet karttan oluşur. Bu test 14-40 yaş aralığındaki kişilere uygulanabilir.
Kişilerin davranışlarının altında yatan ruhsal dinamikleri açığa çıkarmak, kişiliğin baskın dürtülerini, çatışmalarını, saplantılarını, duygulanımsal ve düşünsel süreçlerini, bu süreçlerin aktarım biçimlerini duygu ve düşüncelerini anlamak için uygulanan bir testtir. 
Kişilerin değerlendirilmesinde tek bir testin yeterli olmayacağı düşünüldüğü için Rorschach testi ile birlikte TAT testinin de verilmesi çoğu zaman gereklidir.

bottom of page