top of page

8.

Projektif
Testler

Projektif testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bilgileri toplamak amacıyla kullanılan, farklı içeriklere sahip test türleri bulunmaktadır.

CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi)
3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. 10 adet resimden oluşur. Çocukların resimlerde oluşturduğu hikayelere göre çocuğun kişiliği, algılama şekli ve kendi iç dünyasında yaşadığı zorluklarla ilgili bilgi edinmemizi sağlar.  Her hikaye, çocuğun temeldeki ihtiyaçlarını, çatışmalarını, duygularını, tutumlarını ve tepki kalıplarını ortaya çıkarmak için dikkatlice analiz edilir.  Uygulama süresi 20-45 dk arasında sürmektedir. Diğer projektif testlerde olduğu gibi doğru ya da yanlış cevap yoktur. Bu nedenle sayısal bir puan elde etmeyiz.

RORSCHACH TESTİ
Rorschach Testi, niteliksel veriler sunan projektif testlerden biridir. Mürekkep lekesi gibi gözüken bu test sırasıyla verilmesi gereken 10 karttan oluşmaktadır. 7-70 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilir ve değerlendirme süreci yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Test bir alanda kişinin kendi hayal dünyasını, imgelemelerini elindeki malzemeden yola çıkarak ve  hayal kurma gücünü ortaya koyarak yapılandırmasıdır. Rorschach Testi çatışma ve endişe türü, anne ve baba imagoları, beden imgesi, kimlik, düşünce süreçleri, dürtüler, duygulanım, nesne ilişkileri ve savunma düzenekleri hakkında bilgi vermektedir. 

TAT (Tematik Algı Testi)
Tematik Algı Testi (TAT), 30 resimli, 1 boş kart olmak üzere, toplam 31 adet karttan oluşur. Bu test 14-40 yaş aralığındaki kişilere uygulanabilir.
Kişilerin davranışlarının altında yatan ruhsal dinamikleri açığa çıkarmak, kişiliğin baskın dürtülerini, çatışmalarını, saplantılarını, duygulanımsal ve düşünsel süreçlerini, bu süreçlerin aktarım biçimlerini duygu ve düşüncelerini anlamak için uygulanan bir testtir. 
Kişilerin değerlendirilmesinde tek bir testin yeterli olmayacağı düşünüldüğü için Rorschach testi ile birlikte TAT testinin de verilmesi çoğu zaman gereklidir.

bottom of page