top of page

3.

Bireysel
Psikoterapi

Psikoterapi, çok geniş anlamda, düşünce, duygu ve davranışları, konuşma, ilişki kurma yolları ile etkileyerek değiştirme ve iyileştirme demektir.

 

Psikanalitik Psikoterapi

Psikanalitik psikoterapi, psikanalitik teori ve ilkelere dayanan bir konuşma terapi şeklidir.

Bilinçdışı süreçlerin düşünceleri, duyguları  ve davranışları nasıl etkilediğini araştırır. Genellikle çocukluktan itibaren gelen yaşantıların mevcut deneyim ve eylemlerimize nasıl etkide bulunabileceğini inceler. Kendini anlamayı artırmaya, mevcut zorlukların altında yatan duygusal sorunlar ve çatışmalara ilişkin içgörüyü derinleştirmeye odaklanır.

Psikanalitik psikoterapi, bir dizi psikolojik soruna, özellikle de ilişkileri etkileyebilecek zorluklara yardımcı olabilir. Psikanalitik terapi, bir çok farklı psikolojik durumu tedavi etmek için kullanılabilir.

Psikanalitik terapi gören kişiler genellikle terapistleriyle haftada en az bir kez görüşürler. Terapi süreci uzun süre (aylar veya yıllar) devam edebilir.

Destekleyici Psikoterapi

Destekleyici psikoterapi, bireysel psikoterapiler içinde en geniş uygulanabilirliği olan terapi yöntemidir. İki yönlü bir tedavi yöntemidir. Bir yandan bulguları iyileştirmeyi hedeflerken, öte yandan benlik işlevlerini, uyum yeteneğini ve hastanın kendine olan güvenini sürdürme, yeniden yapılandırma ve geliştirmeyi amaçlar. Bireyin varolan bulgular ile başa çıkabilmesini, ruhsal hastalığın tekrarlamasını önlemeyi, ruhsal bozukluğu olmayan kişinin var olan güncel sorunu ile baş etmesini sağlamayı hedefler.

Çözümlemeye değil, birleştirmeye ve desteklemeye yöneliktir. Haftada bir görüşmek genellikle yeterli olur. Hastanın sorunlarının niteliğine ve ağırlığına göre kısa yada uzun sürebilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel kurama göre ruhsal bozukluklar insanların kendileri ve dünyayla ilgili hatalı düşüncelerinden kaynaklanır. Terapide amaçlanan bu hatalı düşüncelerin saptanması ve düzeltilmesidir.

Bilişsel Davranışçı Terapide eskiden yerleşmiş algılama ve değerlendirme kalıplarının değiştirilmesi, seçenek açıklamalar kazanılması; hastanın kendisine, dünyaya ve geleceğe daha esnek bakmasını sağlamaktır. Terapist  olumsuz algılamalarını ve değerlendirmelerini hastaya göstermekte edilgin kalmaz, etkin olur.

Bilişsel Davranışçı Terapi ile ortalama 12 haftalık bir sağaltım süreci içinde terapi saatlerinde ve ev ödevleri ile hastanın otomatik düşüncelerini tanıması, ayıklaması ve bunlardaki mantık yanlışlarını görerek düzeltmesi öğretilir.

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

EMDR başta travmalar olmak üzere birçok ruhsal sorunun çözümü için kullanılan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Kişinin yaşadığı ruhsal sorunun kökeninde yatan travmatik olayları işlemlemek ve bu yolla şikayetlerini azaltmayı hedeflemektedir. Şiddetli bir travma ya da art arda yaşanmış olumsuz deneyimler işlemlenmediğinde kişide psikolojik sorunlara (endişe, korku, öfke ve depresyon gibi) yol açabileceği düşüncesine dayanarak EMDR ile bu anıları işlemlemek ve bu olayların rahatsız edici etkisini azaltmak mümkün olur.

bottom of page