top of page

7.

Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi

Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi (KLP); bedensel hastalıklara eşlik eden psikiyatrik hastalıklarla ilgilenen, mevcut bedensel hastalıkla ruhsal hastalık arasındaki bağlantıları araştıran, tedavi ve psikososyal destek süreçlerini yürüten psikiyatri disiplinidir. Yani tıbbi hastalıkları nedeniyle tedavi gören hastalar, bu hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan psikiyatrik belirtilerinin tedavileri için KLP alanında çalışan psikiyatri hekimlerine başvurabilirler.

 

Bedensel hastalıklara eşlik eden psikiyatrik tablolar çoğu zaman diğer klinisyenlerce gereğinden az tanınmakta, yanlış tanı konulmakta ya da yeterince tedavi edilememektedir. Bu hastalardaki psikiyatrik bozuklukların tanısı, tedavisi ve yönetiminin bu alanda uzmanlaşmış psikiyatristler tarafından yürütülmesi durumunda daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Bu ancak psikiyatrik bozukluklara yönelik bilgi ve becerinin yanında bedensel hastalığa ilişkin detaylı bilgi sahibi olunması, hastalıkların tedavilerinin ve seyirlerinin bilinmesi, psikiyatrik ilaçlar ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşimlerin bilinmesi ve psikiyatrik tedavilerin diğer bedensel hastalıklara olan etkileri konusunda detaylı bilgi sahibi olunmasıyla mümkündür.

 

Kronik hastalığı olan hastalarda; hem hastalığın klinik özellikleri hem de kullanılan tıbbi ilaçların ortaya çıkardığı psikiyatrik belirtiler gözlenebilmektedir. Tıbbi sorunlara ek olarak psikiyatrik sorunların ortaya çıkması, hastalarda işlev kaybına, tedavi uyumsuzluklarına, bedensel hastalığın gidişatında kötüleşmeye, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve yaşam kalitesinde belirgin azalmaya neden olmaktadır.


Psikiyatrik tabloların eşlik ettiği bedensel hastalıkları su şekilde sıralayabiliriz:

 

 • Diyabet, tiroid, paratiroid hastalıkları gibi endokrinolojik hastalıklar

 • Kalp krizi, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı gibi kardiyak hastalıklar

 • Kafa travmaları, beyin kanaması, kafa içi tümörler gibi hastalıklar

 • Kronik obstruktif akciğer hastalığı, astım gibi solunum yolu hastalıkları

 • HIV/AIDS gibi bulaşıcı hastalıklar

 • Multıpl skleroz, epilepsi, inme gibi nörolojik hastalıklar

 • Organ nakil hastaları

 • Obezite cerrahisi hastaları

 • Böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları

 • Kanser hastaları

 • Psikosomatik hastalıklar

 

Bu tanıları olan hastaların psikiyatrik değerlendirmelerinin yapılması, ek psikiyatrik belirti ve bulgularına göre gerekli tedavilerinin yapılması gerekmektedir.

bottom of page