top of page

Psikiyatri ve Psikoterapi Hizmetlerimiz (Erişkin)

1.

Psikiyatrik
Değerlendirme

Psikiyatrik değerlendirme sürecinde ilk görüşme, başvuran kişi ile yalnız yapılır. İlk görüşmede geliş nedenleri anlaşılır ve ayrıntılandırılır. Kişinin özgeçmişi ve sosyal öyküsü alınır. Varsa önceki psikiyatrik tedaviler, diğer tıbbi hastalıklar, ailesindeki ruhsal hastalıklar ve alışkanlıklarının öyküsü alınır.

2.

Bağımlılık
Tedavisi

Bağımlılık; kişinin ruhsal, bedensel, sosyal ve mesleki yaşamına zarar veren, kronik, tekrarlayıcı bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık bir karakter zayıflığı, ahlaki bozukluk ya da kişilik bozukluğu değildir.  Tıpkı hipertansiyon ve diyabet hastalığı gibi tedavisi mümkündür.

3.

Bireysel
Psikoterapi

Psikoterapi, düşünce, duygu ve davranışları, konuşma, ilişki kurma yolları ile etkileyerek değiştirme ve iyileştirme demektir.

4.

Gebe ve Lohusalarda Psikiyatrik Tedavi

Gebelik ve lohusalık dönemi, psikiyatrik rahatsızlıkların ilk kez ortaya çıktığı veya geçmişteki hastalıkların nüksettiği riskli dönemlerdendir.

5.

Aile ve Çift
Terapisi

Bireylerin yaşadıkları psikolojik sorunların ilişkiler içerisinde oluştuğu ve sürdüğü teorisine dayanan bir ruh sağlığı disiplinidir.

6.

Cinsel
Terapi

Bireylerin ve çiftlerin cinsel tatminini etkileyen tıbbi, psikolojik, kişisel veya kişiler arası faktörleri ele almalarına yardımcı olmak için olan bir tür konuşma terapisidir.

7.

Konsültasyon Liyezon
Psikiyatrisi

Genel klinik tıp ve çeşitli uzmanlık alanları ile ruhsal ve psikososyal durumlar arası bağlantıları araştıran, fiziksel hastalıklara eşlik eden psikiyatrik bozukluk ve psikososyal sorunların tanısı, tedavisi ve izlenmesi ile uğraşan psikiyatri disiplinidir.

8.

Nöropsikolojik ve Projektif
Testler

Nöropsikoloji, nöroloji ve psikoloji disiplerinin ortak paydasında yer alan ve beyin – davranış ilişkisini araştıran bir alandır. 

bottom of page