top of page

5.

Konuşma
Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi;  iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişiminin desteklenmesi ve bu alanlardaki bozuklukların önlenmesini sağlayan terapi çeşididir.

Dil ve konuşma terapisti konuşma bozukluklarının değerlendirimesi ve tedavisinde rol oynar. Tedavi süresi çocuktan çocuğa değişkenlik göstermekle birlikte, genellikle düzenli takiplerde 6 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir.

Konuşma terapisi gerektiren bozukluklar:

 • Akıcılık Bozuklukları

  • Kekemelik

  • Hızlı Bozuk Konuşma

 • Dil Bozuklukları

  • Gelişimsel Dil Bozuklukları

  • Edinilmiş Dil Bozuklukları

  • İkincil Dil Bozuklukları

 • Konuşma Sesi Bozuklukları

  • Artikülasyon Bozukluğu

  • Fonolojik Bozukluk

  • Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

 • Disleksi ve Disgrafi

 • Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Müdahalesi

 • Motor Konuşma Bozuklukları

 • Beslenme ve Yutma Bozuklukları

İletişim, dil ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesinde kullandığımız testler: 

 • Tedil (Türkçe Erken Dil Gelişim Testi)

 • Todil (Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi)

 • Erot ( Erken Okuryazarlık Testi)

 • Hızlı İsimlendirme Testi

 • Çalışma Belleği Ölçeği

 • Sesletim ve Sesbilgisel Tarama Testi

 • Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri

 • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği

bottom of page