top of page

6.

Aile ve Çift
Terapisi

Aile ve çift terapisi; bireylerin yaşadıkları psikolojik sorunların ilişkiler içerisinde oluştuğu ve sürdüğü teorisine dayanan bir ruh sağlığı disiplinidir. Her ilişkinin kendine özgü sınırları, kuralları, birbirlerinin duygularını taşıma kapasitesi ve görev dağılımları vardır. Sorunun varlığı söz konusu alanlardan bir ya da daha fazlasında zorlanma/bozulmalara yol açmaktadır. Aile ve çift terapisinde sorun olarak tanımlanan davranış ya da birey yerine sisteme odaklanılır ve danışanların sorunları etkileşim kalıpları içerisinde değerlendirilir. Böylece değişim aile üyelerinin etkileşim kalıpları üzerinde gerçekleşir. Aile terapisti genel olarak, problemlere tüm aile üyelerinin dahil olduğunu ve problemin devamında ya da çözümünde aile üyelerinin önemli rolleri bulunduğunu kabul etmektedir. Bu terapi yönteminde görüşmeler bazen tüm aile, bazen aile üyelerinin bir kısmı ile, bazen de yalnız bir kişiyle aile sistemi üzerine yapılmaktadır. Böyle bir terapi çoğu zaman bireylerin birbirlerini ve aile ilişkilerini anlamalarını sağlamaktadır. 

Aile ve Çift Terapisi Uygulamaları
Aldatma, kıskançlık, ev içi rol dağılımı gibi çift problemlerinin yanı sıra aile üyelerinden birinde görülen  klinik durumlar (panik atak, öfke kontrolü, depresyon, psikoz, yas ya da kanser, migren vb. tıbbi durumlar gibi) bu terapi yöntemi ile çalışılabilmektedir. Ailenin diğer üyelerinin söz konusu durumdan nasıl etkilediğinin çalışılması, hastalıkla ailenin başa çıkmasında yardımcı unsur olmaktadır ve bilgi kaynağı görevi görmektedir. Benzer şekilde çocuklarda görülen uyum bozuklukları vb. durumları aile sistemi içerisinde ele almak mümkündür.

Uygulama Alanları

  • Evlilik öncesi danışmanlığı

  • Evlilik sürecine uyum

  • Gebelik ve yenidoğan sürecine uyum

  • Ayrılık ve boşanma

  • Ergenlik ve aile

  • Sadakatsizlik 

  • Yas

bottom of page