top of page

1.

Psikiyatrik
Değerlendirme

Bebek, çocuk ve ergen yaş döneminde görülen psikiyatrik sorunlar sosyal, akademik ve ailesel alanlarda işlevselliğin bozulmasına yol açabilmektedir. Çocuk ve gençlerde görülen gelişimsel, duygusal ve davranışsal değişimler günlük işleyişlerini bozabilmekte, bu nedenle değerlendirme gerektirmektedir. Ebeveynler ya da öğretmenler bu değişimleri fark edip baş etmekte güçlük yaşayabilir. Ayrıca çocuk ve gencin kendisi de bu değişimler nedeni ile destek ihtiyacı hissedebilir. Çocuk ve Genç Psikiyatristleri, çocukluk çağı bilişsel ve duygusal bozuklukların tanısının konulmasında, tedavisinin planlanması ve yürütülmesinde, ayrıca bu bozuklukların önlenmesinde uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır.

Ofisimizde psikiyatrik değerlendirme sürecinde ilk görüşme, aile ve çocuk/genç ile birlikte yapılmaktadır.  Bu görüşmede geliş nedenleri anlaşılır ve ayrıntılandırılır, çocuğun/gencin gelişimsel ve tıbbi öyküsü, varsa önceki psikiyatrik tedavi öyküsü alınır. Sonraki 2- 3 görüşme çocuk/genç ile yalnız yapılır. Gerekli durumlarda nörolojik ve diğer pediatrik değerlendirmeleri, psikometrik testleri istenir. Ailenin onay verdiği durumlarda sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni ile görüşülerek okuldan bilgi alınır. Tüm bu klinik görüşmeler, alınan bilgiler ve değerlendirmeler sonucunda ön-tanı/tanı konulur ve tedavi planı aile ile birlikte belirlenir. Değerlendirme sonucunda çocuk/genç tanı almayabilir, terapi ya da medikal tedavi ihtiyacı olmayabilir. Bu durumda da aileye geri bildirimde bulunularak danışmanlık verilir ve yol haritası çizilir. Bazı çocukların/gençlerin birden fazla alanda profesyonel desteğe ihtiyacı olabilir. Bu durumda tedavi ve izlem sureci multidisipliner ekip ile birlikte yürütülür. Multidisipliner ekibimizde çocuk psikiyatri hekimi, klinik psikologlar, ergoterapist ve sosyal hizmet uzmanı yer alır. Periyodik olarak ekip üyeleri bir araya gelir ve kişi hakkında süreç değerlendirmesi yapılır.

Çocuk ve genç psikiyatristlerinin çalıştığı alanlar; 

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Otizm Spektrum Bozuklukları

 • Davranış Bozuklukları (söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, izinsiz eşya alma vb)

 • Özgül Öğrenme Bozuklukları (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi)

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Kaygı (anksiyete) Bozuklukları (ayrılma kaygısı, sosyal fobi vb)

 • İnternet ve bilgisayar aşırı kullanımı

 • Depresyon

 • İntihar düşünceleri, kendine zarar verme davranışları

 • Tik Bozuklukları

 • Yeme Bozuklukları

 • Uyku Bozuklukları 

 • Okul reddi

 • Sınav kaygısı

 • Tuvalet sorunları (alt ıslatma, kaka tutma vb) 

 • Konuşma Bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma, sesleri çıkaramama vb)

 • Uyum Bozuklukları

 • Cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Dissosiyatif Bozukluklar

 • Organik nedenlerle açıklanamayan baş ağrısı, karın ağrısı gibi psikosomatik şikayetler

 • Zeka geriliği

 • Psikoz (şizofreni vb) ve Bipolar Bozukluk

bottom of page