top of page

2.

Bağımlılık
Tedavisi

Bağımlılık nedir? Ne değildir?

Bağımlılık; kişinin ruhsal, bedensel, sosyal ve mesleki yaşamına zarar veren, kronik, tekrarlayıcı bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık bir karakter zayıflığı, ahlaki bozukluk ya da kişilik bozukluğu değildir.  Tıpkı hipertansiyon ve diyabet hastalığı gibi tedavisi mümkündür.

 

Bağımlılık iyileşir mi? Nasıl?

Bağımlılıktan muzdarip kişiler ve ailelerinin en sık sordukları soru budur.

Bağımlılıkta iyileşme; alkol ve maddenin yer almadığı, kişinin kendisini sağlıklı ve iyi hissettiği, yaşam kalitesinin arttığı, hayat boyu devam eden bir süreçtir.

 

İyileşme için birçok alanı gündeme almak ve üzerinde çalışmak gerekir. Bunlar;

 

  1. Bedensel ve ruhsal sağlığın iyileştirilmesi

  2. Aile ilişkileri ve sosyal ilişkilerin iyileştirilmesi

  3. Güvenli bir çevre ve akran desteğinin sağlanması

  4. Eğitim süreçlerinin ele alınması

  5. İş ve meslek edinme süreçlerinin ele alınması

  6. Yasal problemlerin ele alınması

  7. Topluma entegrasyonun sağlanması

  8. Yaşamın amacının yeniden keşfinin sağlanması

 

Yukarıda tanımlanan bu farklı alanlarda ancak multidisipliner bir ekiple çalışıldığında iyi sonuçlar elde edilebilir. Bu amaçla ekibimizde yer alan psikiyatri hekimleri, klinik psikologlar, ergoterapist ve sosyal hizmet uzmanları kişinin iyileşme süreci ile ilgili birbirleriyle haberleşir ve kişiyi bütüncül olarak ele alırlar.

bottom of page