top of page

7.

WISC-4 ve Gelişimsel Değerlendirme

Çocuğun veya gencin değerlendirilmesinde kullandığımız testler:

WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği - 4)

WISC-4 zeka testi 6 yaş 0 ay ve 16 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanan, 10 temel alt testten oluşan ve çocukların bilişsel becerilerini ölçen bir değerlendirme testidir. Çocuk ve gençlerin hem kendi yaş grubundaki becerilerini hem de güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini değerlendirir. Sözel kavrama, algı, görsel ve işitsel dikkat, bellek, işlemleme hızı gibi alanlarda çocuk ve gencin becerilerinin ne düzeyde olduğunu değerlendirmemizi sağlar. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozukluğu ve diğer nörogelişimsel bozuklukların tanısının konmasında tanıyı destekleyici rol oynamaktadır. Test süresi yaklaşık 2 saat olmakla birlikte, diğer zeka testlerinin aksine bize Iq skoru vermez. Test tek oturumda bitebileceği gibi bazen çocuğun performansına göre birden fazla oturum da sürebilmektedir. Testin tekrarlanabilmesi için en az 1 yıl beklemek gerekmektedir.

MOXO Dikkat testi

MOXO testi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu değerlendirmede kullanılan tanıya yardımcı objektif bir testtir. Kişiye bilgisayar ortamında uygulanır. 
Çocuk ve yetişkin olmak üzere iki formu bulunmaktadır. 6-12 yaş arasındaki kişilere çocuk formu uygulanırken 13-70 yaş arasındaki kişilere yetişkin formu uygulanmaktadır.

 • Dikkat

 • Zamanlama

 • Dürtüsellik

 • Hiperaktivite olmak üzere 4 ana belirtiyi objektif olarak değerlendirir.

Tek başına tanı koydurucu olmamakla birlikte tanıyı desteklemek ve tedavinin gidişatı hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Denver Testi
Denver testi, 0 – 6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel durumunu değerlendirmek amacıyla uygulanan bir testtir. Bu testin amacı, çocukların yaşlarıyla ilişkili gelişim döneminin gerektirdiği gelişimsel özelliklerini taşıyıp taşımadıklarını tespit etmektir. Test 4 bölüm ve 116 maddeden oluşur. Uygulama süresi yaklaşık olarak yarım saat olup, bu test ile; 

 • Sosyal ve kişisel gelişim,

 • İnce motor becerilerin gelişimi,

 • Kaba motor becerilerin gelişimi,

 • Dil becerilerinin gelişimi alanları değerlendirilir.

Çocuğun gelişiminin takibinde de önemli rol oynar.

Çocuk Psikometrik Testleri

 • AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)

 • Bender Gestalt Motor Algılama Testi

 • Frankfurter Dikkat Testi

 • D2 Dikkat Testi

 • Burdon Dikkat Testi

 • Bier Cümle Tamamlama

 • Gesell Zeka Testi

 • Louisa Duss Hikaye Tamamlama Testi

 • Peabody Alıcı Dil Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Frostig Görsel Algı ve Dikkat Testi

 • Koppit Bir İnsan Çiz Testi

 • Porteus Labirenti

 • Benton Görsel Algı ve İdrak Testi

İletişim, Dil ve Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi

 • Tedil (Türkçe Erken Dil Gelişim Testi)

 • Todil (Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi)

 • Erot ( Erken Okuryazarlık Testi)

 • Hızlı İsimlendirme Testi

 • Çalışma Belleği Ölçeği

 • Sesletim ve Sesbilgisel Tarama Testi

 • Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri

 • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği

bottom of page