top of page

Psikiyatri ve Psikoterapi Hizmetlerimiz (Çocuk ve Genç)

1.

Psikiyatrik
Değerlendirme

Bebek, çocuk ve ergen yaş döneminde görülen psikiyatrik sorunlar sosyal, akademik ve ailesel alanlarda işlevselliğin bozulmasına yol açabilmektedir. Çocuk ve gençlerde görülen gelişimsel, duygusal ve davranışsal değişimler günlük işleyişlerini bozabilmekte, bu nedenle değerlendirme gerektirmektedir.

2.

Oyun
Terapisi

Oyun terapisi ile çocuklar; duygularını, düşüncelerini, arzularını ve ihtiyaçlarını tanımayı ve bunları aktarmayı, kendi sorumluluklarını almayı, kendini kontrol etmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve yaratıcı düşünmeyi öğrenir.

3.

Bireysel
Psikoterapi

Psikoterapi, düşünce, duygu ve davranışları, konuşma, ilişki kurma yolları ile etkileyerek değiştirme ve iyileştirme demektir.

4.

Medikal Tedavi

Ruhsal hastalıkların tedavisinde en az psikoterapi kadar ilaç tedavileri de önemli yer tutmaktadır. Terapi sürecini desteklemek, günlük hayatı ve işlevselliği etkileyen şikayetlerin hafiflemesini sağlamak ve buna bağlı günlük yaşamı daha kaliteli hale getirmek için ilaç tedavilerinden de yararlanılır.

5.

Konuşma Terapisi

İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişiminin desteklenmesi ve bu alanlardaki bozuklukların önlenmesini sağlayan terapi çeşididir.

6.

Aile ve Çift Terapisi

Bireylerin yaşadıkları psikolojik sorunların ilişkiler içerisinde oluştuğu ve sürdüğü teorisine dayanan bir ruh sağlığı disiplinidir.

7.

WISC-4 ve Gelişimsel Değerlendirme

WISC-4 zeka testi 6 yaş 0 ay ve 16 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanan, 10 temel alt testten oluşan ve çocukların bilişsel becerilerini ölçen bir değerlendirme testidir. 

8.

Projektif
Testler

Projektif testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi vermektedir. 

bottom of page